Київська гідрогеолого-меліоративна експедиція

Київська гідрогеолого - меліоративна експедиція створена згідно наказу Держводгоспу України за № 56 від 17.05.1994 р. на правах самостійної організації.

Зона виробничої діяльності Київської ГГМЕ обмежується територією Київської області. До складу експедиції входять: адміністрація, виробничий, методичний, інформаційно-обчислювальний відділи, дільниця механізації, лабораторія, а також шість загонів, розташованих при МУВГ.Всього під гідрогеолого-меліоративним контролем експедиції зна-ходяться 43937 га зрошуваних та 152561 га осушуваних земель.

 

 

 

Основні види робіт: 

Польові роботи 

 • рекогносційне обстеження меліорованих земель;
 • спостереження за рівнем ґрунтових вод та прогноз РГВ; 
 • контроль вологості ґрунту;
 • контроль якості дренажних, ґрунтових, поливних та поверхневих вод;
 • обстеження підтоплених населених пунктів і прилеглих територій;
 • кислотна зйомка ґрунтів на осушуваних землях;
 • грунтово - сольова зйомка на зрошуваних ; 

Лабораторні роботи

 • забрудненість ґрунтових, дренажних, поливних та поверхневих вод;
 • фізико-механічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів;
 • визначення показників родючості ґрунтів;
 • аналіз стічних вод промислових підприємств.
 
Начальник Даниленко Василь Іванович