Назад к списку

________________________________________________________________________________ 

Прогноз меліоративного стану осушуваних земель Київської області на передпосівний період 2018 року

Прогноз меліоративного стану осушуваних земель на передпосівний період виконано Київською гідрогеолого-меліоративною експедицією на площі 152,59 тис.га - осушуваних сільгоспугід_____________________________________________________________________________
Вимірювання кількості опадів на метеомайданчику Київської ГГМЕ 

Прогноз меліоративного стану осушуваних земель на передпосівний період виконано Київською гідрогеолого-меліоративною експедицією на площі 152,59 тис.га - осушуваних сільгоспугідь. 

Для прогнозування глибини залягання ґрунтових вод використовувалась програма прогнозу РГВ, розроблена об’єднанням „Укрводексплуатація”. Дана програма дозволяє виконувати прогноз глибини залягання ґрунтових вод на кінець березня та кінець червня. Алгоритм програми побудований на методі найменших квадратів. В результаті обробки вихідних даних розраховуються відповідні коефіцієнти рівняння регресії. 

 Прогноз містить інформацію про очікувані рівні ґрунтових вод, вологозапаси в ґрунтах та меліоративний стан осушуваних сільськогосподарських угідь. 

За прогнозом, як видно з графіків, ґрунтові води на передпосівний період залягатимуть на 0,2-03 м, а на окремих системах 0,4-0,5 м вище ніж на аналогічний період минулого року. Це пов’язано із значно більшою кількістю опадів яка випала за період з листопада 2017 р. по січень 2018 р., їх сума становила 200 мм, що на 82 мм більше середньо багаторічних і на 77 мм від значень минулого року. 

За прогнозом на площі 23494 га осушуваних угідь (15% від загальної площі осушуваних сільгоспугідь, по яких виконано прогноз) рівні ґрунтових вод залягатимуть надмірно високо (ближче 0,5 м від поверхні землі). Сприятливе для передпосівного періоду поточного року залягання рівнів ґрунтових вод (на глибині 0,5-0,75 м) передбачається на площі –53092 га (35%) осушуваних угідь. На площі 68358 га (45%) сільгоспугідь ґрунтові води залягатимуть на задовільній для цього періоду глибині (0,75-1,5 м) Несприятливо глибоке (більше 1,5 м) залягання рівнів ґрунтових вод прогнозується на площі 7644 га (5%) осушуваних сільгоспугідь. Земель з дуже глибоким заляганням РГВ (більше 3м) не прогнозується.