План-графік процесу розроблення проєктів Плану управління річковим басейном Дніпра затверджений наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 року № 313
ПЛАН-ГРАФІК

 
В період з 1 серпня по 15 вересня 2020 року Держводагентством спільно з проєктом «Водна ініціатива плюс Європейського Союзу (EUWI+)  для країн Східного партнерства» проводитимуться громадські консультації щодо головних водно-екологічних проблем суббасейну середнього Дніпра в рамках підготовки Плану управління річковим басейном Дніпра. Громадські консультації проводяться  командою експертів проєкту.
Підготовлені перші розділи Плану управління річковим басейном середнього Дніпра та визначено головні водно-екологічні проблеми по діагнозу стану річкового басейну, за результатами даних моніторингу, обліку водокористування, кількості населення, економічної діяльності, використання добрив, засобів хімічного захисту рослин та інших факторів.
Саме на їх вирішення, має бути спрямована програма заходів для досягнення доброго екологічного та хімічного стану вод в річковому суббасейні.
Інформування громадськості та проведення громадських консультацій під час розробки Планів управління річковими басейнами, передбачено Водною Директивою ЄС та Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017№ 336.
Просимо ознайомитися з інформаційними матеріалими щодо визначення головних водно-екологічних проблем суббасейну середнього Дніпра за посиланням - https://cutt.ly/ysrJV6Sw та надати свої відгуки шляхом заповнення опитувальника https://forms.gle/N27S5DkiwHoCL24Y9.


 
 
 


      Підписання Угоди про апроксимацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014 року відкрило нові можливості та створило нові стандарти у різних сферах суспільного життя, включаючи водний сектор.
З метою наближення національного законодавства до законодавства ЄС, зокрема Директиви ЄС№ 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики, яка є провідною у водних відносинах, Верховною Радою України прийнято Закон України "Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом” від 04.10.2016 №1641- VIII (далі - Закон).
   На виконання зазначеного Закону розроблено та затверджено низку нормативно-правових актів, які започатковують нові підходи в управлінні водними ресурсами, зокрема накази Мінприроди, які зареєстровано Мінюстом:
• “Про затвердження Типового положення про басейнові ради”;
• “Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басей­нів”;
• “Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських балансів”;
• “Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод”;
• “Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок”.
План управління річковим басейном (ПУРБ) розробляється з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, в установлені строки. Порядок розроблення ПУРБ затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 року №336.
Перші кроки при розробці планів управління річковими басейнами (ПУРБ), а саме - визначення масивів поверхневих вод, виконані.
Повний цикл реформ передбачено закінчити у 2024 році.