Єдиний Державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-20#Text
Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів